Usługi i wynagrodzenie

Szukają Państwo upoważnionego i ogólnie zaprzysiężonego tłumacza języka polskiego lub niemieckiego? Dobrze Państwo trafili!


Jako tłumaczka przysięgła tłumaczę wszystkie urzędowe i nieurzędowe dokumenty z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski. Poprawność i kompletność moich tłumaczeń poświadczam swoją adnotacją potwierdzającą, swoją pieczęcią oraz własnoręcznym podpisem.


Jako tłumacz przysięgły oferuję Państwu swoje wsparcie w zakresie komunikacji w języku niemieckim lub polskim zarówno na Państwa spotkaniach prywatnych, jak i w gabinetach lekarskich, bankach i innych urzędach, a także w sądzie, kancelarii notarialnej, prokuraturze, na policji itp.

DOLMETSCHEN UND ÜBERSETZEN

Zu meinem Dolmetscher- und Übersetzerservice gehören folgende Leistungen:

 • Urkundenübersetzungen
 • normale Übersetzungen
 • Dolmetschen und Unterstützung bei:
  • Arzt
  • Banken
  • Besichtigungsterminen für die Wohnung
  • Bundesagentur für Arbeit
  • Einwohnermeldeamt
  • Gericht
  • Informations- und Beratungsgesprächen
  • Jobcenter
  • Polizei
  • Staatsanwaltschaft
  • Stadtwerk
  • Sozialamt
  • Versicherungen z.B. Krankenkassen
  • Vorstellungsterminen beim Arbeitgeber
  • andere Behördengänge
 • Übersetzung und Unterstützung beim Ausfüllen oder Anfertigung von Schreiben, Formularen, und anderen amtlichen und nicht amtlichen Vordrucken.

BEWERBUNGSERVICE

Zu meinem Bewerbungsservice gehört eine professionelle und schnelle Übersetzung folgender Bewerbungsunterlagen:

 • Lebenslauf / CV
 • Anschreiben
 • Arbeitszeugnis
 • und andere Unterlagen, die benötigt werden

Wynagrodzenie za usługi tłumacza ustnego i pisemnego

Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne (zgodnie z JVEG (niemiecką ustawą o wynagrodzeniach i odszkodowaniach w wymiarze sprawiedliwości))

 • DCzas pracy składa się z czasu dojazdu, czasu oczekiwania oraz czasu tłumaczenia, który podlega wspólnemu rozliczeniu i jest zawsze zaokrąglany do 30 minut w górę.
 • Wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne wynosi 70 euro za każdą godzinę. 
 • Wynagrodzenie za tłumaczenie symultaniczne wynosi 75 euro za każdą godzinę. 
 • Dla każdej godziny udzielony zostaje konieczny czas wraz z niezbędnym czasem podróży i oczekiwania. 
 • Za ostatnią rozpoczętą godzinę pobierana jest opłata w pełnej wysokości, jeżeli była konieczna do świadczenia usługi przez ponad 30 minut; w przeciwnym razie opłata wynosi połowę kwoty wynikającej z pełnej godziny.

Wynagrodzenie za tłumaczenia pisemne (zgodnie z JVEG (niemiecką ustawą o wynagrodzeniach i odszkodowaniach w wymiarze sprawiedliwości))

 • Wynagrodzenie za tłumaczenie wynosi 1,55 EUR za każde rozpoczęte 55 znaków zapisanego tekstu (wynagrodzenie podstawowe).
 • W przypadku udostępnionych tekstów, których nie można edytować elektronicznie, opłata wzrasta do 1,75 EUR za każde 55 znaków (wynagrodzenie podwyższone). 
 • W pewnych szczególnych okolicznościach danego przypadku, w szczególności z powodu częstego stosowania fachowych zwrotów, słabej czytelności tekstu lub krótkiego terminu realizacji, wynagrodzenie podstawowe wynosi 1,85 EUR, natomiast wynagrodzenie podwyższone 2,05 EUR.

Liczba znaków ze spacjami w tekście liczona jest na podstawie tekstu docelowego.

Ceny tłumaczeń dokumentów:


Dokument Cena ryczałtowa
Akt urodzenia (odpis skrócony)35,00 €
Akt urodzenia (odpis zupełny)45,00 €
Świadectwo chrztu
35,00 €
Akt małżeństwa (odpis skrócony)35,00 €
Akt małżeństwa (odpis zupełny)45,00 €
Świadectwo zdolności do zawarcia małżeństwa45,00 €
Prawo jazdy (kategoria B)50,00 €
Świadectwo rejestracji Część II (karta pojazdu)50,00 €
Świadectwo rejestracji Część I (dowód rejestracyjny)50,00 €
Świadectwo ukończenia szkoły (technikum, liceum itp.)65,00 €
Świadectwo maturalne (nowa matura)45,00 €
Świadectwo maturalne (stara matura)75,00 €
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe45,00 €
Załącznik do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe70,00 €
Dyplom ukończenia szkoły wyższej45,00 €
Załącznik do dyplomu (szkoła wyższa)200,00 €


Ceny za moje usługi zależą od długości tekstu, terminu i stopnia trudności tłumaczenia. Dlatego w celu otrzymania niewiążącego kosztorysu proszę o wcześniejsze przesłanie dokumentów lub tekstów e-mailem lub pocztą.
Płatność następuje z góry (na podstawie rachunku).