O mnie

  • Tłumaczka pisemna języka niemieckiego i polskiego, upoważniona przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Hamm
  • Tłumaczka ustna języka niemieckiego i polskiego, ogólnie zaprzysiężona przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Hamm
  • Dyplom tłumacza specjalistycznego (studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: lingwistyka stosowana, specjalność: tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne na język niemiecki i polski wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych)
  • Germanistka i nauczycielka języka niemieckiego (studia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek: germanistyka, specjalność: nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych)
  • Wykładowca języka niemieckiego jako języka obcego
  • Pełnoprawny członek Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Federalny Związek Tłumaczy Ustnych i Pisemnych) http://mitglieder.bdue.de/Justyna-Paruch
  • Tłumaczka pisemna i ustna wpisana do rejestru na stronie http://www.justiz-dolmetscher.de
Mitglied bei BDÜ | Siegel