Witam serdecznie!

TŁUMACZENIA
NIEMIECKO-POLSKIE I
POLSKO-NIEMIECKIE

Justyna Paruch M.A.Dipl.-Übersetzerin und Dolmetscherin (dyplomowana tłumaczka pisemna i ustna) w Lippstadt

Szukają Państwo upoważnionego i ogólnie zaprzysiężonego tłumacza języka polskiego lub niemieckiego? Dobrze Państwo trafili!


Specjalizuję się w tłumaczeniu z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski takich dokumentów, jak akt małżeństwa, akt urodzenia, świadectwa szkolne i świadectwa uzyskania tytułu zawodowego, certyfikaty itp., wykonuję również tłumaczenia ustne dla sądów, kancelarii notarialnych, policji, prokuratury itp.


Upoważnienie Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Hamm w Niemczech do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego pisemnego i ustnego przyznane.


Członkostwo w Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Federalny Związek Tłumaczy Ustnych i Pisemnych)
Tłumaczka pisemna i ustna wpisana do rejestru na stronie http://www.justiz-dolmetscher.de.


Ceny za moje usługi zależą od długości tekstu, terminu i stopnia trudności tłumaczenia. Dlatego w celu otrzymania niewiążącego kosztorysu proszę o wcześniejsze przesłanie dokumentów lub tekstów e-mailem lub pocztą.


Cieszę się na Państwa zapytanie!

Tłumaczka pisemna języka niemieckiego i polskiego, upoważniona przez Prezesa Wyższego Sądu Krajowego w Hamm...

Tłumaczę wszystkie urzędowe i nieurzędowe dokumenty z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski...

Zapraszam Państwa do kontaktu w przypadku pytań dotyczących moich usług lub zleceń tłumaczenia.